FANDOM


Kepler-4b jest gazowym olbrzymem. Średnicę ma zbliżoną do Neptuna. Od Ziemi znajduje się o 1800 lat świetlnych. Swoją gwiazdę obiega w 3 dni.
250px-Kepler first five exoplanet size

Porównanie Ziemi,Kaplera-4b,Jowisza,Kaplera6b,Kaplera8b,Kaplera5b i Kaplera7b

Z powodu średnicy zbliżonej do Neptuna i znajdowania się bliżej swojej gwiazdy niż Merkury koło Słońca, planeta ta jest gorącym Neptunem.