FANDOM


514px-Nikolaus Kopernikus
Mikołaj Kopernik(ur.1473,zm 1543) polski astronom i lekarz,który ustanowił teorię heliocentryczną w dziele De Revolutionibus Orybium Celestius(O obrotach sfer niebieskich ) w ,których opublikował teorie,że to Ziemia i inne planety krążą koło Słońca,a nie Słońce i planety koło Ziemi.

Wszechświat Mikołaja Kopernika różnił się od realistycznego, Kopernik nie wiedział, że orbity planet są elipsami, więc do swojego układu dodał to, że planety krążyły na swoich orbitach po mniejszych orbitach. Jego układ słoneczny składał się z 6 planet w innej kolejności niż ta którą znamy dziś:

Merkury - Ziemia - Wenus - Mars - Saturn - Jowisz