FANDOM


Rigel A jest gwiazdą wielokrotną oddalony o 773 lat świetlnych od Ziemi.Znajduje się w Gwiazdozbiorze Oriona i jest w nim najjaśniejszą gwiazdą.Jest Niebieskim nadolbrzym 60 razy większy od Słońca i 17 razy masywniejszym.W systemie Rigela są Rigel A niebieski Nadolbrzym,a także są Rigel B i Rigel C.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.