FANDOM


Rigel A jest gwiazdą wielokrotną oddalony o 773 lat świetlnych od Ziemi.Znajduje się w Gwiazdozbiorze Oriona i jest w nim najjaśniejszą gwiazdą.Jest Niebieskim nadolbrzym 60 razy większy od Słońca i 17 razy masywniejszym.W systemie Rigela są Rigel A niebieski Nadolbrzym,a także są Rigel B i Rigel C.