FANDOM


TReS-4 to pozasłonecny gazowy olbrzymem.Jak dotąd jest największą odkry
800px-TrES-4 b

Artystyczna wizja planety

tą planetą (prawie dwukrotnie większą od Jowisza) jak i zarezem najmniej gestrzą.Gestość planety to tylko O,3 g cm/sześcienny(gęśtość korka).Planeta krąży koło gwiazdy GSC 02620-00648 oddaloną od Ziemi o 1430 lat świetlnych.Na okrążenie gwiazdy potrzebuję ok 3,5 dnia.