FANDOM


Wenus
Wenus
Odległość od Słońca 108 mln km
Rok 224 dni
Doba 243 dni
liczba księżyców 0
Główne księżyce Brak
Średnica równikowa 12104 km
Skład atmosfery 96,5 dwutlenek węgla3

3,5 Azot 0,015 Dwutlenek siarki 0,007 Argon Śladowe ilości:Pary wodnej,tlenków węgla,helu,neonu,tlenosiarczek węgla,chlowodoru i fluowodór

Data odkrycia Starożytność
Odkrywca znany w starożytności
Wenus to druga najbliżej położona planeta od słonca. Pod pewnymi względami przypomina Ziemię m.in. przybliżona średnica,gęstość,gra-
Wenus
witację,masę oraz wulkany,które nie są już aktywne i na tym podobieństwa się kończą.Równiny na planecie zajmują 65% powierzchni,temperatuta panuje tam od 420 do 500 stopni C,a ponadto cała planetę spowija gruba atmosfera o grubości 65km.Planeta okrąża gwiazdę w przeciągu 224 dni,obrót koło osi zajmuje 243 dni, dzień na planecie trwa dłużej niż rok.Wenus nie posiada żadnych księżycy.